Xã Hà Hồi thực hiện đặt tên Đường, Ngõ, đánh số nhà

23/12/2021 03:15

Thực hiện công văn số 121 ngày 25/02/2019 của UBND huyện Thường Tín v/v xây dựng dữ liệu đạt tên đường, phố trên địa bàn huyện. Đảng ủy xã Hà Hồi ra nghị quyết đặt tên Đường, Ngõ, Ngách, hẻm trên địa bàn xã. Mở hội nghị triển khai tổ chức làm điểm ở xóm Thượng Hiền và rút kinh nghiệm triển khai thực hiện tại 7 cơ sở trên địa bàn xã.

Các cơ sở thôn xóm tổ chức các hội nghị. Lấy ý kiến dân chủ tại các ngõ, xóm. Tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Qua 02 tháng triển khai, toàn xã đã thực hiện gắn biển tên đường 43 biển, biển ngõ 121, biển ngách 54 và số nhà 2.664 biển.

Hiện nay xã Hà Hồi đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện cấp giấy chứng nhận biển số nhà theo quy định.