Tin: LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG XÃ HÀ HỒI.

17/06/2024 08:23

                Trong  các ngày từ 21 đến 23 tháng 04 năm 2024 (tức 13,14 và 15 tháng Ba năm Giáp Thìn) nhân dân Làng Hà Hồi, Làng Khê Hồi, Làng Phú Cốc, Làng Hòa Lương thuộc Tổng Hà Hồi xưa. Nay là Xã Hà Hồi, đã tổ chức Lễ hội truyền thống nhằm tri ân công đức của Thành Hoàng làng Ngài Cao sơn Thượng đẳng tối linh thần và các bậc tiền bối đã có công với nước với dân lập lên làng, xã ngày nay. Lễ hôi ở các làng đều đảm bảo nghi thức phần Lễ, Phần hội trang trọng , vui tươi mang tính giáo dục giữ  gìn thuần phong, mỹ tụctruyền thống tốt đẹp của quê hương. Đảm bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội. Lễ hội đã thành công tốt đẹp.

( dưới đây là một số hình ảnh về Lễ Hội truyền thống của xã Hà Hồi)