Tin: HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀ HỒI TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ MƯỜI.

27/06/2024 10:36

Ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2024 Hội đồng nhân dân xã Hà Hồi đã tổ chức kỳ họp lần thứ mười. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND xã 6 tháng đầu năm 2024, đề ra Phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 và tổng quyết toán thu, chi năm 2023.

          Về dự kỳ họp có ông Phùng Văn Quân Bí thư Đảng ủy, các ông bà trong Ban chấp hành Đảng ủy, Thường trực hội đồng nhân dân. Ủy ban nhân dân, Trưởng các ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, xóm và 25 đại biểu hội đồng nhân dân xã. Chủ tọa kỳ họp do ông Trịnh Đăng Đại Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, ông Từ Ngọc Khánh Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Thường trực HĐND. Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe ông Phạm Ngọc Ánh Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Các đại biểu đã được nghe thông qua báo cáo kết quả tình hình thực hiện thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2024, Phương hướng nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo tổng quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2023. Các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế; Ban pháp chế; Thông báo của UBMTTQ xã tham gia xây dựng chính quyển và những ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND và UBND xã. Ông Từ Ngọc Khánh Phó chủ tịch HĐND xã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2024. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2025.

          Tại phiên thảo luận, chấp vấn các đại biểu HĐND xã đã sôi nổi tham gia ý kiến, kiến nghị, thảo luận đóng góp cho các dự thảo báo cáo, văn kiện trình tại kỳ họp. Kỳ họp đã thông qua biểu quyết, tán thành phê chuẩn các báo cáo, tờ trình của UBND xã và dự thảo Nghị quyết của HĐND xã về việc phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Kỳ họp lần thứ mười của HĐND xã Hà Hồi đã thành công tốt đẹp.