TIN: HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ HÀ HỒI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHE THÔNG TIN TÌNH HÌNH THỜI SỰ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

09/07/2024 10:28

Thực hiện Kế hoạch, Chương trình công tác Hội. Sáng ngày 5/7/2024 Hội Cựu chiến binh xã Hà Hồi đã tổ chức hội nghị nghe thời sự tình hình trong nước và quốc tế. Về dự có các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực UB.MTTQ xã và gần 200 hội viên cựu chiến binh ở 8 chi hội cựu chiến binh xã Hà Hồi đã về dự. Đồng chí Trịnh Ngọc Tuấn Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thường Tín đã truyền đạt nội dung thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến các hội viên cựu chiến binh xã Hà Hồi. Hội nghị đã thành công tốt đẹp.