Hướng dẫn khai thông tin và nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội

18/06/2024 16:53

Truy cập đường dẫn sau: https://dichvucong.hanoi.gov.vn/. * Lưu ý: 1. Công dân có tài khoản để đăng nhập (Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an (VNEID) hoặc tài khoản cấp bởi Bưu điện Việt Nam). 2. Công dân có tài khoản tại ngân hàng (BIDV, Vietcombank, TP Bank, Vpbank, Agribank…) để thanh toán tiền phí cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Bước 1.Chọn đăng nhập/công dân đăng nhập.

Description: Hướng dẫn khai thông tin và nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu Lý lịch  tư pháp trực tuyến toàn trình qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội- Ảnh 1.

Bước 2.Chọn loại tài khoản sử dụng đăng nhập.

Description: Hướng dẫn khai thông tin và nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu Lý lịch  tư pháp trực tuyến toàn trình qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội- Ảnh 2.

Đăng nhập tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an (VNEID). Tên tài khoản là số căn cước công dân và đánh mật khẩu của công dân. Nhập mã xác thực/ Đăng nhập (tên của công dân hiện lên màn hình phía bên phải của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội).

Description: Hướng dẫn khai thông tin và nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu Lý lịch  tư pháp trực tuyến toàn trình qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội- Ảnh 3.

Đăng nhập tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia

Description: Hướng dẫn khai thông tin và nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu Lý lịch  tư pháp trực tuyến toàn trình qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội- Ảnh 4.

Đăng nhập tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an (VNEID)

Bước 3. Chọn Dịch vụ công trực tuyến.